skip to Main Content

Schoolgids 2023 - 2024

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Schoolondersteuningsprofiel

Met het ondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die onze school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs. Deze kunt u hier lezen.

Jaarplan

In ons jaarplan kunt u lezen wat de koers is van onze school voor de komende jaren.  Deze kunt u hier lezen.

Scholen op de kaart

Meer informatie over onze school kunt u ook lezen op de website scholen op de kaart.

Back To Top