skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat onze ouders betrokken zijn bij de Driesprong. Wij zijn namelijk als ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de (school-) ontwikkeling van het kind. Daarom werken wij graag met elkaar samen. In de eerste plaats om samen op zoek te gaan naar het beste voor uw kind.

Daarnaast willen wij ook graag dat de ouders betrokken zijn bij de school als geheel. Dat kan op vele manieren: denk aan hulp bij activiteiten of het meedenken over het beleid van de school of inzet van ouders bij thematisch werken.

Deelraad

NoorderBasis is een vereniging met een Ledenraad. Op elke school fungeert een Deelraad. De leden van de Deelraad vaardigen leden af voor de Ledenraad. Zo wordt elke school vertegenwoordigd.

Op De Driesprong bestaat de Deelraad uit drie ouders die jaarlijks minimaal vier keer overleg heeft met de directeur en daarnaast ook op vaste momenten bij elkaar komt. Onderwerpen die ze bespreken, gaan over identiteit, de dagelijkse gang van zaken en veiligheid.

De namen van de leden van de Deelraad vindt u in de adressengids. U kunt contact opnemen via het mailadres:

Medezeggenschapsraad

De Driesprong heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens.

De namen van de MR-leden vindt u in de adressengids. U kunt contact opnemen via het mailadres:

Back To Top