skip to Main Content

Ons onderwijs

Uitgangspunt van ons onderwijs is onderwijs op maat.

  • Positief opvoeden en lesgeven met Positive Behavior Support.
  • Vanaf de kleuters leren onze kinderen Engels.
  • In de ochtend werken wij aan taal, spelling, rekenen en lezen.
  • ’s Middags bieden wij ons onderwijs thematisch aan.
  • Er is structurele begeleiding voor cognitief getalenteerde kinderen.
  • Ons gebouw is ruim en voorzien van alle gemakken.
  • Ons professioneel team werkt met hart voor kinderen en onderwijs.
  • Wij zijn een bruisende cultuurschool.
  • In de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen les van een vakleerkracht gymnastiek.
  • De Driesprong zijn wij met elkaar: leerlingen, leerkrachten en jullie als ouders.
ons onderwijs

Positive Behaviour Support

Vanuit Positive Behaviour Support (PBS) werken we voortdurend aan een positief schoolklimaat. We leren vanuit de waarden: veiligheid; respect en verantwoordelijkheid goed gedrag aan. Schoolbreed hebben we één lijn in afspraken en verwachtingen rondom gedrag. Deze leren we bewust aan en hangen zichtbaar in de school.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom geven we vooral aandacht aan gewenst gedrag en zo min mogelijk aan klein ongewenst gedrag.

ons onderwijs 2

Digitale vaardigheden

Om ze voor te bereiden op de toekomst, werken we dagelijks in de groepen met I-pads en computers. We willen de kinderen helpen bij hun talentontwikkeling op het gebied van techniek en wetenschap en het aanleren van toekomstige digitale vaardigheden door te werken met een 3D-printer.

Back To Top