VGPONN
Waar gaan wij aan werken in het nieuwe seizoen, 2017 2018

Waar gaan wij aan werken in het nieuwe seizoen, 2017 2018

  *Vierde invoeringsjaar PBS met extra aandacht voor ‘Stop Loop Praat’ en twee koffiemorgens met als thema ‘PBS’
  *Tweede invoeringsjaar ‘thematisch werken’; naast aardrijkskunde voegen wij geschiedenis toe
  *Wij gaan onze visie opnieuw bespreken.
  *De doorgaande lijn m.b.t. ons spellingsonderwijs en beleid hoogbegaafdheid willen wij verder uitwerken.
  *Wij maken een voorzichtige start met het zelf opleiden van studenten in samenwerking met de hogeschool Viaa in Zwolle.
  *Wij kiezen een nieuwe schrijfmethode en oriƫnteren ons op een nieuwe methode voor bijbelonderwijs.

160719 wat gaan we doen