VGPONN
PBS op de Driesprong

PBS op de Driesprong

Op de Driesprong werken wij sinds 2014-2015 aan School Wide Positieve Behavior Support (swpbs; vaak aangeduid als ‘pbs’)

PBS is een schoolbrede aanpak van gedrag. Wij werken nauw samen met Yorneo. Zij  maken hiermee een verbinding tussen zorg en school/onderwijs. De natuurlijke partner van Yorneo is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

160719 pbs kader

 

 

 

 

 

 

 

 

Kern is: Helder zijn in je gedragsverwachtingen en een schoolbrede aanpak (‘Wat wil ik van jou zien en wat wil ik van jou horen?’)

Doel van PBS:

Het bevorderen van leerprestaties en een gezonde sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren in een veilige omgeving waarbinnen het gunstig is om te leren. (Golly & Sprague, 2005)

PBS heeft 5 pijlers:

 1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
 2. Preventief werken
 3. Positieve insteek
 4. Werkend vanuit data
 5. In samenwerking met ouders en zorg

De universele principes van PBS zijn:

 • Heb heldere verwachtingen (weet wat je wilt zien en horen).
 • Leer deze verwachtingen aan (gebruik voorbeelden).
 • Bekrachtig de verwachtingen.
 • Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag (maak van een mug geen olifant).
 • Heb heldere consequenties voor onacceptabel                       gedrag.

Op de Driesprong hebben wij  ‘Veiligheid Respect en Verantwoordelijkheid‘ als PBS-waarden geformuleerd:

 

160719 veiligheid respect verantwoordelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dat we alle lessen m.b.t. gedrag aanleren vanuit deze waarden. Onze insteek is positief. Wij proberen de kinderen aan te leren wat we wel willen zien en horen.

Het woordje ‘niet’ proberen we te vermijden, zodat kinderen weten wat ze ‘wel’ moeten doen. Dit doen we schoolbreed, dus allemaal hetzelfde. Hierin betrekken we graag ouders, zodat we een gezamenlijke aanpak hebben.

In het (nu komende) derde jaar willen wij gaan werken aan:

 • Gedragsfunctie analyse;
 • Handelingsplannen voor groepjes en individuele leerlingen          (zgn. gele en rode interventies);
 • Escalatie van gedrag – omgaan met onacceptabel gedrag;
 • Korte lijn met de zorg:
 • Samenwerking leerkracht en hulpverlener en ouder;
 • Borging