VGPONN
Over de school
Team van de Driesprong

Team van de Driesprong

Ad van Deursen : Directeur

Ad van Deursen

Directeur

Mijn naam is Ad van Deursen. Ik geniet van het werken op school. Samen met 34 collega's ervoor zorgen dat uw kind een fijne tijd heeft op de Driesprong ... is mijn doel. Daarnaast probeer ik er ook voor te zorgen dat teamleden hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij goed in zijn: kinderen inspireren, kennis en vaardigheden bijbrengen.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen veel leren op school. Taal, rekenen, lezen, spelling noem maar op. Maar tegelijkertijd zou ik graag zien dat uw kind leert omgaan met andere kinderen, voor zichzelf durft op te komen, zijn of haar talenten leert ontdekken en onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

En dat alles in een setting waarbij ouders en leerkrachten belijden dat wij afhankelijk zijn van onze Vader in de hemel.

 

Niet het kind moet zich aanpassen aan de school. Maar de school moet zich aanpassen aan het kind. 

Dat is voor ons een enorme uitdaging; maar wel een heel mooi. Ik probeer leerkrachten daarin te ondersteunen. Gelukkig hoeven wij dat niet alleen te doen. Wij weten ons gedragen door onze hemelse Vader. Van Hem getuigen wij elke dag. Door te zingen... Door te bidden... Door van Hem te vertellen... Door de manier van omgang met de kinderen en elkaar... Daarbij volgen wij een tweejarig invoeringsprogramma van P.B.S. Zie elders op deze site.

a.vandeursen@vgponn.nl

Alieke Metselaar : Leerkracht groep 4B

Alieke Metselaar

Leerkracht groep 4B

 

Ik ben Alieke Metselaar en ben leerkracht in de middenbouw.

Ik vind het fijn om te werken met de kinderen in mijn klas. Ik geniet van hun eerlijkheid, openheid en enthousiasme.

In mijn klas vind ik het belangrijk dat leerlingen zich fijn en veilig voelen waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. Een open sfeer, duidelijke structuur en samenwerken met elkaar, maken de schooldag geslaagd.

Ik vind het belangrijk dat de leerlingen lesstof krijgen die aansluiten bij hun niveau en denkwijze.

Daarnaast wil ik leerlingen enthousiast maken over en voor de dingen die ze leren en ontdekken.

 

a.metselaar@vgponn.nl

Alinda van Luijk : Leerkracht groep 7/8 met zwangerschapsverlof

Alinda van Luijk

Leerkracht groep 7/8 met zwangerschapsverlof

Mijn streven is om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen bij mij in de klas, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen! Dit wil ik doen door met een zorgzame benadering, een goed gevoel voor humor, maar ook met een duidelijke structuur een goede relatie tussen mij en de kinderen op te bouwen. In mijn onderwijs - waarin Gods woord en Zijn liefde centraal staan - laat ik de kinderen een zelfstandige leerhouding ontwikkelen en probeer ik ze zoveel mogelijk te stimuleren om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

a.vanluijk@vgponn.nl

Annerieke Hoorn : Leerkracht groep 6/7

Annerieke Hoorn

Leerkracht groep 6/7

 

Ik werk op de Driesprong omdat ik het een fijne school vind. Het is een school waar elk kind als kind van God wordt gezien. Het kind mag er zijn zoals het is met zijn of haar gaven en talenten maar wat misschien nog wel belangrijker is, ook met zijn of haar beperkingen!

Mijn eigen kinderen zitten hier ook op school en ik zeg dit dan ook niet alleen als leerkracht maar ik ervaar het ook zo als ouder.

 

a.hoorn@vgponn.nl

Carin Zwerver : Leerkracht groep 4A

Carin Zwerver

Leerkracht groep 4A

 

Sinds 2008 mag ik op de Driesprong met veel plezier werken. De middenbouw heeft mijn voorkeur. Ik geniet van het omgaan met kinderen. Wat is het mooi om te zien dat de kinderen steeds zelfstandiger worden en ook een eigen mening ontwikkelen. Soms ontdek ik nog verborgen talenten bij de kinderen! Met veel plezier begeleid ik de kinderen van groep 5/6 verder op hun schoolpad door te werken met coöperatieve werkvormen en interesse van de kinderen. Wat is het fijn om God kinderen te mogen helpen op hun weg naar volwassenheid.  

 

c.zwerver@vgponn.nl

Carla Boon : Leerkracht groep 6

Carla Boon

Leerkracht groep 6

Ik vind het fijn om met kinderen te werken die aan ons zijn toevertrouwd. Dagelijks ben ik bezig om het beste uit de kinderen te halen. Ik instrueer, motiveer en stimuleer de leerlingen zoveel mogelijk.

Het is belangrijk om de kinderen een veilig klimaat te bieden in je klas. Ik praat veel met de leerlingen om te weten te komen wat ze bezighoudt en probeer te ontdekken hoe ik ze kan helpen om verder te komen in hun ontwikkeling.

c.boon@vgponn.nl

Els Hidding : Onderwijsassistent

Els Hidding

Onderwijsassistent

 

Het is fijn om leerlingen te mogen ondersteunen en begeleiden bij het leerproces en hen helpen zich verder te ontwikkelen.

Ik ben enthousiast en gedreven en pak graag dingen op. Ik vind het leuk om 1 op 1 begeleiding te geven om op die manier kinderen beter te leren kennen en ik daardoor sneller weet wat mijn doel is met een kind.  

 

e.hidding@vgponn.nl

Froukje Pool : Leerkracht groep 3A

Froukje Pool

Leerkracht groep 3A

 

Het is heerlijk om met jonge, onbevangen, kinderen te mogen werken, spelen, praten en zingen ter eer van onze Heer!

Verder mag ieder kind zijn wie hij of zij is, uniek geschapen!

Wat is het fijn om zo met elkaar om te gaan hier op de Driesprong!

 

f.pool@vgponn.nl

Evike van Dam : Leerkracht groep 1A/2A

Evike van Dam

Leerkracht groep 1A/2A

 

Ik ben Evike van Dam, werk voor het derde jaar in groep 3 en heb daarvoor in de kleutergroepen gewerkt. Het is voor mij een uitdaging om elk kind tot zijn recht te laten komen. Ook is het erg leuk om samen met collega's thema's op te zetten en leuke activiteiten te organiseren. Ik vind het heel bijzonder om de liefde van God door te geven aan de kinderen. Ze zijn allemaal uniek, speciaal en heel verschillend.

 

e.van.dam@vgponn.nl

Irma Kruizinga : Leerkracht groep 8 en vervangster op maandag 7/8 zwangerschap Alinda van Luijk

Irma Kruizinga

Leerkracht groep 8 en vervangster op maandag 7/8 zwangerschap Alinda van Luijk

 

Met veel plezier ben ik inmiddels als een heel aantal jaren werkzaam op de Driesprong. De laatste jaren vooral in de bovenbouw groepen.

Geweldig om met deze soms toch al wel “kleine pubertjes” te mogen werken. Alle kinderen met hun eigen unieke talenten te mogen helpen en begeleiden op hun weg naar de volwassenheid

 

i.kruizinga@vgponn.nl

Janny Planjer : Leerkracht groep 1/2B

Janny Planjer

Leerkracht groep 1/2B

j.planjer@vgponn.nl

Jenny Koorn : Leerkracht groep 1/2B

Jenny Koorn

Leerkracht groep 1/2B

 

Als kinderen voor het eerst naar de basisschool gaan, wordt hun wereldje opeens een stuk groter. Ik vind het fijn om ze vanuit een veilige basis te begeleiden op hun ontdekkingsreis. Ik wil graag aan de kinderen laten zien dat het hierbij goed voelt om kind van God te zijn

 

j.koorn@vgponn.nl

Josje van der Vliet : Onderwijsassistent

Josje van der Vliet

Onderwijsassistent

 

Ik vind het fijn om met kinderen te werken en als onderwijsassistent kom ik in verschillende groepen.

Alle kinderen zijn voor mij even belangrijk en het is mooi om te zien hoe verschillend de kinderen allemaal zijn.

Het is fijn om kinderen te ondersteunen die extra zorg nodig hebben, en door die zorg te zien groeien.

Ook mijn collega's zijn erg belangrijk want met elkaar willen we de kinderen geven wat ze nodig hebben. Mooi om te weten dat God ons hierin leidt.

 

j.vandervliet@vgponn.nl

Klaziena Vos : Leerkracht groep 6

Klaziena Vos

Leerkracht groep 6

k.vos@vgponn.nl

Liesbeth Holsappel : Leerkracht groep 5

Liesbeth Holsappel

Leerkracht groep 5

 

Ik wil kinderen laten zien dat ze bijzonder zijn, dat ze iets waard zijn en dat ze iets kunnen.  Ik probeer elke dag het beste in de kinderen en mijzelf naar boven te halen, door veel duidelijkheid en structuur te bieden. Maar daarnaast vind ik gezelligheid ook heel belangrijk. Ik houd ervan om na een ochtend hard werken samen even gek te doen.  Ik vind het belangrijk dat de kinderen samen kunnen lachen en zich fijn voelen bij mij in de klas.

 Ik zit niet graag stil, houd van nieuwe dingen en geeft eigenlijk nooit op. Dat probeer ik ook de kinderen mee te geven, nooit opgeven, het gaat je lukken!

Elke dag mag ik in de verhalen die ik vertel weer een stukje van God laten zien. Ik vind het fijn om te horen hoe kinderen tegen God aan kijken, hoe ze vol vertrouwen de toekomst in gaan. Daar kan ik dan weer een hoop van leren.

 

l.holsappel@vgponn.nl

Marga Beekman : Onderwijsassistent

Marga Beekman

Onderwijsassistent

m.beekman@vgponn.nl

Meriam Apperlo : Leerkracht groep 5 met zwangerschapsverlof

Meriam Apperlo

Leerkracht groep 5 met zwangerschapsverlof

 

Van jongs af aan roep ik al dat ik juf wil worden. Wat ben ik blij dat ik nooit van gedachten veranderd ben!

Ik vind het heerlijk om met kinderen om te gaan en ze van alles te leren.

Ieder kind is uniek! Elk kind leert op z’n eigen manier. Ik probeer, samen met mijn duo-collega, er voor te zorgen dat we zoveel mogelijk en het beste uit ieder kind kunnen halen! Zodat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Ik vind het belangrijk dat elk kind zich fijn voelt in de groep en mede daardoor met plezier naar school gaat. Dit probeer ik o.a. te realiseren door de kinderen structuur en duidelijkheid aan te bieden, naar ze te luisteren, een geintje te maken en in te spelen op hun behoeften.

 

m.apperlo@vgponn.nl

Onna Vellema : leerkracht groep 7/8

Onna Vellema

leerkracht groep 7/8

o.vellema@vgponn.nl

Anneke Wierenga : Intern begeleider

Anneke Wierenga

Intern begeleider

 

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Anneke Wierenga en ik werk drie dagen per week als intern begeleider op de Driesprong. Voordat ik IB’er werd heb ik acht jaar met veel plezier gewerkt heb als groepsleerkracht op het speciaal basisonderwijs. Met die ogen kijk ik nog altijd graag naar kinderen.

Geregeld zit ik bij gesprekken over kwetsbare kinderen of ze het nu heel gemakkelijk of moeilijk vinden op school. Samen met leerkachten en ouders wil ik zorgen voor de meest passende manier om de basisschooljaren te doorlopen. Voor ieder kind een fijne plek op deze school, dat is wat ik wil bereiken!  

 

a.wierenga@vgponn.nl

Willemien de Braak : Onderwijsassistent

Willemien de Braak

Onderwijsassistent

 

Het is gewoon genieten als je met kinderen mag werken. Ieder kind is uniek en daardoor verrassen ze je telkens weer. We begeleiden hen in hun ontwikkeling, maar ondertussen leren we zelf ook veel van hen. Het fijne van de Driesprong is dat we in het werken met de kinderen en in het samenwerken met collega's en ouders, allemaal mogen leven en geven van de Liefde van Onze Vader!

 

w.debraak@vgponn.nl

Hanneke Kampinga : Secretaresse

Hanneke Kampinga

Secretaresse

Het is leuk om op de Driesprong de administratie te doen en bij te houden.
Het is een afwisselende baan, geen dag is hetzelfde.
Daarbij komt dat je met veel mensen en kinderen in contact komt en dat spreekt mij aan.
Op maandag en donderdag kunt u mij vinden op de Driesprong.

gbsdedriesprong@vgponn.nl

Rianne Kort : Leerkracht plusklassen en leerkrachtondersteuner

Rianne Kort

Leerkracht plusklassen en leerkrachtondersteuner

 

Ik ben Rianne Kort. Na een paar jaar invallen in verschillende klassen kwam de functie van leerkrachtondersteuner voorbij. Het mooie daaraan vind ik dat je kinderen die in de klas soms wat vastlopen op welk gebied dan ook, extra ondersteuning kan geven. Hierdoor krijgen ze weer zelfvertrouwen en meer plezier in hun kunnen op school.

Daarnaast geef ik ook les aan de meer- en hoogbegaafde kinderen van de Cirkel, de Parel en de Driesprong. De ene woensdag komen de kinderen van groep 5/6  en de andere woensdag de kinderen van groep 7/8. Ook dit vind ik heel leuk om te doen. Samen hun mogelijkheden ontdekken, leren dat fouten maken mag en samen de wereld om hen heen verder ontdekken.

 

r.kort@vgponn.nl

Joke Jansen : Leerkracht groep 4B

Joke Jansen

Leerkracht groep 4B

Mijn hart ligt bij de onderbouw- en middenbouwgroepen van de basisschool. Ik vind het vooral steeds weer een mooie uitdaging om een nieuw stukje van de wereld voor de kinderen te openen. Bijvoorbeeld door ze te begeleiden in het ontwikkelen van de taalvaardigheden (zoals: lezen, schrijven, spreken) en door ze de weg te wijzen in de wereld van de getallen. Ook is het voor mij altijd weer motiverend om te zien hoe ik kinderen mag helpen om te groeien op het sociaal-emotionele vlak. Alles bij elkaar is dit mijn drive voor het werken in het onderwijs: kinderen begeleiden in het ontwikkelen van de basale schoolse en sociaal-emotionele vaardigheden in een fijne en veilige sfeer. Ik geniet er ook vooral van als ik zie dat de kinderen blij zijn en het naar hun zin hebben op school.

j.jansen@vgponn.nl

Marjan van der Molen : Leerkracht groep 1A/2A

Marjan van der Molen

Leerkracht groep 1A/2A

m.vandermolen@vgponn.nl

Eline Leffers : Onderwijsassistent

Eline Leffers

Onderwijsassistent

e.leffers@vgponn.nl

Tjitske Werkman :

Tjitske Werkman

t.werkman@vgponn.nl