Identiteit

‘Goed, geïnspireerd en uitdagend’

Onder dit motto verzorgen wij iedere dag het onderwijs aan de leerlingen.
Hierbij draait het in de eerste plaats om het kind: dat staat centraal in de lessen en in de school als uniek, getalenteerd en geliefd schepsel van God.

Maar dit motto tekent ook de manier waarop onze juffen en meesters hun lessen inrichten, en waarop ze hun verantwoordelijkheid en hun rol in de school invullen en daarin als team samenwerken.

Omdat we het belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk één lijn bestaat in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school.

Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. We doen dat in een veilige leeromgeving, en met respect voor de ander, voor zichzelf en voor de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is.

In de bijlagen treft u onze: Vgponnbrochuren, de ouderverklaring, en medewerkersverklaring.

VGPONN_Brochure

VGPONN_Ouderverklaring

VGPONN_Medewerkersverklaring