Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen 08.15 – 11.45 uur
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 08.15 – 12.15 uur

Sommige groepen hebben vrije dagen of dagdelen:
Groepen 1/2 is op 13 vrijdag na, vrij. Zie jaarplanning.

Groepen 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.