VGPONN
Ouders en school
Oudercommissie

Oudercommissie

Het doel van de Oudercommissie(OC) is de betrokkenheid van ouders van leerlingen te bevorderen. Het mailadres van de oudercommissie is ocdriesprong@vgponn.nl

Hiernaast heeft de OC een aantal taken, dit zijn o.a.:

  • Overleg met de directie over het onderwijs en het pedagogisch klimaat op school;
  • Klankbord van de directie;
  • Advisering over nieuw te werven personeel;
  • Advisering over de hoogte van de ouderbijdrage;
  • Meedenken met mogelijke renovatieplannen;
  • Werven van leden;
  • Identiteit