VGPONN
Ouders en school
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Elke 14 dagen, op vrijdag, ontvangen ouders en overige relaties de ‘Gong’. Hierin schrijven leerkrachten, intern begeleider en directie over schoolse zaken als huiswerk, roosters en activiteiten.
Maar ook ouders schrijven in de Gong.

Zolang wij geen passende oplossing hebben gevonden m.b.t. de privacy van gegevens in de Gong, e-mailen wij alleen onze relaties de Gong.
Als u geen relatie bent en toch onze Gong wilt ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar: gbsdedriesprong@vgponn.nl