VGPONN
Ouders en school

Ouders en school

De school heeft een medezeggenschapsraad waarin twee ouders en twee leerkrachten zitten.

Zij zijn te bereiken via mrdriesprong@vgponn.nl

Daarnaast is er een oudercommissie die als doel heeft de ouderbetrokkenheid te vergroten, als klankbord te fungeren voor de directeur.

Zij zijn de bereiken via ocdriesprong@vgponn.nl

De activiteitencommissie zorgt voor praktische ondersteuning als er iets geregeld moet worden.

Zij zijn te bereiken via acdriesprong@vgponn.nl