MR

Taken en bevoegdheden medezeggenschapsraad van de Driesprong

Wat zijn nu de taken en bevoegdheden van de MR? De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De onderwerpen die worden besproken betreffen vrijwel altijd zaken die met het beleid van de school te maken hebben:

  • verbetering van het onderwijs
  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, scholingsplan en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school)
  • advisering over de hoogte van de ouderbijdrage.

 

Contact

Hebben jullie vragen en/of opmerkingen over het gevoerde beleid, dan horen wij dat graag van u, persoonlijk of via de mail .

 Hieronder kunt u het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Driesprong 2016 lezen:
Jaarverslag Medezeggenschapsraad MR de Driesprong 2016