VGPONN
Kwaliteit
Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Aan het einde van groep 7 geven wij als school ons (voorlopig) advies met het oog op het voortgezet onderwijs.

Dit advies komt tot stand in overleg met leerkrachten van groep 6 en 7 en wordt bij het tweede rapport uitgereikt.

In groep 8 wordt dit een definitief advies. Tenzij er andere overwegingen zijn die het nodig maken het advies aan te passen.

Zo kan een hogere Cito eindtoetsuitslag ervoor zorgen dat het advies wordt bijgesteld.

Bijgevoegd treft u een overzicht van de verwijzingen die wij hebben gegeven vanaf 2008/2009 tot en met 2015/2016.

160719 totaaloverzicht verwijzingen