VGPONN
Kwaliteit
Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
• Reguliere en speciale scholen werken samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen;
• Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
• Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
• Er komt minder regelgeving vanuit Den Haag, maar er kan meer in de eigen regio geregeld worden.

Samenwerkingsverband en subregio
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur VGPONN.
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.