VGPONN
Kwaliteit
Klachtenregeling voor het gereformeerd primair onderwijs

Klachtenregeling voor het gereformeerd primair onderwijs

Klachten regeling

Klachtroute VGPONN – “achter elke klacht schuilt een verlangen”

Inleiding

Communicatie is van groot belang voor het gezond functioneren van een schoolorganisatie. Het is een wezenlijk onderdeel van een professionele cultuur en is bepalend voor het schoolklimaat. Om die reden heeft communicatie dan ook een hoge prioriteit. Goede communicatie kan ervoor zorgen dat er draagvlak is voor de gemaakte keuzes, maar kan kritiek of klachten niet altijd voorkomen. Als er sprake is van een klacht of van kritiek, dan willen we dat graag horen. Achter elke klacht ligt immers een verlangen van de klager en daarmee is een klacht in feite een informatiebron voor verbetering.  De klachtroute voor het uiten van klachten is wellicht niet voor ieder helder. Dit kan leiden tot frustraties bij betrokkenen en tot negatieve beeldvorming van de VGPONN, zeker als de onvrede niet op de juiste plek terecht komt en/of op een oneigenlijke manier naar buiten wordt gebracht. Het kan daarnaast ook leiden tot een gevoel van onveiligheid bij betrokkenen, omdat men kritiek niet meer durft te uiten, of omdat je het gevoel hebt dat er achter je rug om over je gesproken wordt. Dit gevoel van onveiligheid willen we graag voorkomen. Een duidelijke klachtroute kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond en veilig schoolklimaat.

Uitgangspunten

1.      Aan ouders wordt gevraagd bij kritiek of klachten deze klachtroute te hanteren.

2.      De kritiek graag concreet en tijdig uiten bij degene die het betreft.

3.      De school wil kritiek en de klager serieus nemen en ervan leren.

4.      We zijn er allereerst op gericht de klager goed te begrijpen.

5.      We spreken binnen de school en VGPONN niet over elkaar, maar altijd eerst met elkaar.

6.      Als het over derden gaat, wordt altijd hoor en wederhoor toegepast.

7.      De contactpersoon van de school en de vertrouwenspersoon binnen VGPONN, kunnen bij de afhandeling van een klacht behulpzaam zijn.

Voor de betrokkenen bij de school moet duidelijk zijn dat men altijd rechtstreeks naar de Klachtencommissie en/of Commissie van Beroep toe mag.

Adressen van de commissies:

Klachtencommissie Gereformeerd Primair Onderwijs

p/a GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den HaagCommissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs

p/a GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Meer informatie vindt u op www.gcbo.nl.

Lees hier de klachtenregeling.

Klachtenregeling pdf