VGPONN
Kwaliteit
Inspectie oordeel

Inspectie oordeel

Op 02 februari 2017 hebben we voor het laatst bezoek van de inspectie gehad. We zijn blij met het mooie resultaat: Alle onderdelen scoorden voldoende. De inspectrice noemde in haar nagesprek dat onze school ‘diep groen’ is. 29XN conceptrapport KO De Driesprong

We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan:

  1. Hoog- en meerbegaafdheid en DHH
  2. ERWD-protocol
  3. Ontwikkelingsgericht werken en borgen doorgaande lijn en leerstofaanbod
  4. Het openstellen van Parnassys voor ouders