VGPONN
Contact
Nieuw op school?

Nieuw op school?

Voor ouders die interesse hebben in de Driesprong maken wij graag tijd voor een kennismakingsgesprek.

Wij hebben een pakket voor u klaarliggen met daarin veel informatie over de Driesprong. U kunt dat pakket via de website aanvragen, dan sturen wij het op. Of u kunt het op school ophalen.

De oudercommissie vervult in de aanmelding een belangrijke rol. Zij begeleiden en informeren u de eerste ochtend dat u uw zoon of dochter naar school brengt.

We vragen van alle ouders dat zij de ouderverklaring ondertekenen. Hierin staat wat we van elkaar verwachten als het gaat om identiteit. Dit is ons bestaansrecht als gereformeerde school. Kijkt u ook onder het kopje identiteit voor meer informatie.

Ouderverklaring ouders identiteit

Kinderen die aangemeld worden mogen max. 5 dagen, of 10 dagdelen, komen kennis maken voordat ze 4 jaar worden. Zo kunnen ze alvast de groep en de juf leren kennen en leren ze de school kennen. In overleg bekijken wij of dit nodig is. We plannen altijd eerst een kennismakingsgesprek voordat uw kind echt op school komt.

Inschrijfformulier de Driesprong (161227 inschrijfformulier)

Zodra een kind 4 jaar is, mag het naar school. In overleg tussen ouders en school kijken we wat de beste 1e schooldag is. Zeker in de maand december en vlak voor de zomervakantie kan het beter zijn om na de vakantie te beginnen. Dit bepalen we in goed overleg.

We vragen de ouders van elke nieuwe leerling om een start schoolvragenlijst in te vullen. Zo kunnen we voordat een kind op school begint, al inschatten wat het beste is voor die leerling. Na 6-8 weken vult de leerkracht een evaluatielijst in voor de ouders. Zo houden we elkaar op de hoogte.

Oudervragenlijst start schoolloopbaan

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Toch verwachten wij van kinderen die voor hun 5e naar school gaan, dat ze ook komen. Een kind dat is aangemeld, kan niet meer vrijblijvend thuis blijven. In overleg, en zolang uw kind vier jaar is, kan echter van de schooltijden worden afgeweken.

Elk jaar houden we een open morgen. Soms doen we dat tegelijk met alle scholen van de VGPONN. We informeren geïnteresseerde ouders via advertenties in de kranten, posters en/of flyers en de website. Toch hoeft u niet te wachten op een open morgen om te komen kennis maken. Dit kan op afspraak het hele jaar door!

U bent van harte welkom.