De Driesprong is een gereformeerde basisschool. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

 • Elke schooldag beginnen en eindigen wij met gebed.
 • Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
 • In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

 

De Driesprong is in 2014 – 2015 prachtig verbouwd en staat in de wijk Marsdijk. De meeste kinderen die naar de Driesprong gaan komen uit de wijk Marsdijk of Peelo. De school is gesitueerd op een veilige en rustige plek.

Bij de start van het seizoen 2017 2018 volgen  230 leerlingen onderwijs op de Driesprong; 112 jongens en 118 meisjes. Van al die  leerlingen zit ongeveer de helft in de onderbouw ( groep 1 t/m 4). Er wordt lesgegeven in negen groepen en diverse projectgroepen. Dat wordt gedaan door vakbekwame leerkrachten met ondersteuning van enthousiaste onderwijsassistenten.

De school kenmerkt zich door:

 • een prachtig gebouw
 • kwalitatief goed onderwijs, diep groen’; aldus de Inspectie
 • goede instructievaardigheden bij de leerkrachten
 • gebruik van moderne methodes
 • thematisch werken
 • cultuurmenu
 • plusgroepen
 • aandacht voor de opbrengsten en tegelijkertijd voor het kind als individu,
 • vakleerkracht voor gymnastiek vanaf groep 5
 • Aandacht voor muziekonderwijs in de groepen
 • Daarnaast is er speciale aandacht voor de leesvaardigheid en richten wij ons in 2017 2018 speciaal op de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen én werken wij aan P.B.S. Dit staat voor een positieve benadering van elkaar in een setting van duidelijke gedragsregels voor kinderen en leerkrachten.

  De Driesprong staat open voor alle ouders die hun kinderen bijbelgetrouw onderwijs willen bieden welke in lijn is met de opvoeding thuis. We gaan daarover graag met u in gesprek. Wanneer u meer wilt weten neem dan contact op met de directeur van de school: Ad van Deursen, telefoon: 372295, of e-mail: gbsdedriesprong@vgponn.nl.

  U kunt ons ook volgen op 160128 faceboo